TJÄNSTER

Samtalsterapi 

Kris, trauma

Stödsamtal

Stresshantering

Individuell terapi

Parterapi

Coaching

Handledning

 

Läs mer

Vårt synsätt

VÄLKOMMEN

De flesta av oss människor känner någon gång i livet behov av stöd från någon utomstående.Det kan till exempel vara vid en akut kris, trauma, sorg, nedstämdhet, depression, livskris, relationsproblem, oro för barnen eller arbetet eller en allmän önskan om att komma vidare i livet.

Vi erbjuder professionell hjälp utifrån ett handlingsavpassad metod inriktad på resultat snarare än att följa en viss teori eller princip. C & U Partners använder sig av metoder som Psykodynamik, KBT, ACT samt krishanteringsmetoder som debriefing och defusing i samband med övningar för att få hela dig, kropp som själ, i balans.

 

Läs mer

Våra värderingar

C & U Partners AB är ett företag vars verksamhet bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat utifrån sådana de kommit till uttryck i svensk grundlag, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Läs mer

C&U Partners

ULF FRANZÈN - Bakgrund och samarbetspartners

Läs mer

Chefen i fokus gå i terapi !
Läs mer


Den Psykosociala Arbetsmiljön - nya regler!

ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ

Har du koll på de nya kraven om social och organisatorisk arbetsmiljö?

Läs mer

Ständigt förbättringsarbete

Om ni gör som ni alltid har gjort sker ingen förändring!

  • Hur jobbar ett bra förbättringsteam?
  • Hur utvecklar vi vår företagskultur?
  • Hur arbetar en bra coach?
  • Vad krävs för att leda en levande process?

Kontakta oss så hjälper vi er!

Kontakta oss

C&U Partners

Stockholm

Gröndalsvägen 214
117 69 Stockholm

+46 70 383 81 60
info@cupartners.se