Stockholm stadsmission meddelar idag att de lägger ned sin öppetmottagning för unga människor. Beklagligt med tanke på att nästan hälften av alla 15-åringar har återkommande psykosomatiska symptom. 17 procent av Sveriges befolkning uppger att de har ett " nedsatt psykiskt välbefinnande ". 2018 uppgav 4 procent av kvinnorna och 3 procent av männen mellan 16 och 84 år att de övervägt att ta sitt liv under det senaste året. Psykisk ohälsa är den största orsaken till sjukskrivningar i Sverige.

Och många skäms.

Vi måste göra något fel här, samhället, vi alla, för att så många människor känner samma skam inför psykisk ohälsa.Och vad vi än gör så måste vi sluta göra det. Till alla er som tänker " det går över ". Till alla er som är rädda. Till alla er som skäms.

Bit inte ihop - Bryt ihop!

Kontakta oss för ett oförbindande samtal på resan till ett hälsosammare liv. >0703838160<