Har Coronaviruset tagit över din vardag? Det är som när någon säger till en att inte tänka på just det och då tänker vi bara på just detta! Corona - Corona - smittorisker ...

Vi behöver samtala om detta för att få distans och känna samhörighet med varandra i en tid då vi alltmer isoleras ifrån varandra som människor. Prata - prata! Det rensar luften och ger nya perspektiv.

Välkomna att besöka oss för en pratstund. 

0703838160