Mycket fokus på ensamhet i den tid vi lever i just nu och här. Ensamhet är ett svårt och mångfacetterat ämne och ibland ges det väldigt enkla svar på dessa frågor i olika media.

Är ensamheten påtvingad? Är ensamheten social? Är ensamheten kanske till och med nyttig och bra i vissa moment av livet? Att mer eller mindre tvingas ut i ensamhet och ett möte med sig själv kan vara mer än fruktbart i många lägen i livet. " Din ensamhet har stränder in mot ljuset. Var inte rädd, i sanden finns det spår ".  ( Svenska psalmboken psalm 256 ).

På den andra sidan är allt Relationer. I mötet med din medmänniska uppstår det något som berikar oss alla. Brottas du med dessa frågor så vänd Dig till C & U Partners med förtroende för att ledas genom ensamhetens landskap till ett nytt och berikat liv.

Kontakta oss via vår hemsida eller ring 070-3838160 alternativt maila info@cupartners.se