Digitalisering i all ära men KRY och dess gelikar tar detta till en oseriös och girig nivå som saknar motstycke.

Anlita psykolog online för hundra kronor. Seriöst eller ? Det är ju i det personliga mötet som terapin uppstår och inte genom mobiltelefonens skärm en ångestfylld lördagnatt. Att spela på människors psykiska ohälsa och låta de drabbade tro på denna "Quickfix " är rent bedrägeri. Nästa steg blir som i min ingressbild, Empati i pillerform, Kära medmänniskor , det fungerar inte så i det verkliga livet.

Kontakta seriöst arbetande psykologer och terapeuter och möt din medmänniska ansikte mot ansikte i verkliga livet och börja din hälsoresa där. Det personliga mötet mellan människor kan aldrig digitaliseras.