Aftonbladet har en bra satsning på temat "Hur mår du?" och ropen ifrån den sajten är många och allvarliga, samt samtidigt väldigt tänkvärda.Aftonbladet ställer frågan som kan förändra allt - "Hur mår du? " - egentligen, vill jag lägga till då.

Samtidigt presenterar Socialstyrelsen en undersökning som visar på en kraftig ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna.Sammantaget är det ca 190 000 barn och unga vuxna i Sverige som lider av någon form av psykisk ohälsa. Den enskilt största gruppen är unga kvinnor i åldern 18-24 år. Socialstyrelsen drar också slutsatsen, som vi alla redan vet, att tidiga insatser och diagnoser i form av samtalsterapi kan ersätta läkemedelsbehandling med dess ofta skadliga biverkningar. Sätts inte dessa tidiga samtalsterapier igång ökar också risken för självmordsförsök och självmord.

Ingen ska behöva känna att livet inte är värt att leva. 

Kontakta oss och få ett öppet första möte för diagnosticering och för att hitta Din väg fram i livet.

Hur mår du - egentligen?

C&U Partners AB 070-3838160