Kyrkans klockringning <> Muslimska böneutrop

Dessa två religiösa företeelser går ej att jämföra rakt av. Kyrkan kallar till gudstjänst genom att ringa i klockorna. Islam proklamerar, högljutt, sina böner och tro utöver stad och land för att proklamera att här råder Islam.

Den som varit i Grekland och lyssnat på den Grekisk ortodoxa kyrkans litania via högtalare på sitt hotellrum vet vad jag talar om. Detta skulle man kunna jämföra med den muslimska minaretens böneutrop möjligtvis.

Att jämföra kyrkans klockringning i Sverige med muslimska böneutrop blir helt fel. Och också typiskt för Sverige där värderingarna samt etik och moral befinner sig i ett aldrig skådat bottenläge. Vi drar vårt religiösa kulturarv i smutsen och orsakar skada för kommande generationer som vi inte kan överskåda. Vi måste öka vår kompetens på detta område genom en bl. a. en utökad debatt samt undervisning i skolor och på arbetsplatser i våra gemensamma svenska värderingar samt etik och moral.

Vill du veta mer? <0703838160> Välkommen!