Minska stress på arbetsplatser genom Samtalsgrupper! 

En studie gjord av Linnéuniversitetet tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting visar att Samtalsgrupper på arbetsplatsen visade sig vara effektivt mot anställda som befann sig i riskzonen för utmattningssyndrom. Efter att ha deltagit i samtal två timmar per tillfälle under tio veckor så vara det bara en fjärdedel som uppvisade symptomen!

En enkel och genial metod som fungerar därför att vi alla till syvende och sist är Människor och därigenom sociala varelser som sätter värde på att få dela med andra, att vara stöd och få stöd av andra. Ecce Homo - Se Människan!

Kontakta C & U Partners, vi har kompetensen och know how hur vi löser stress och utmattning på Din arbetsplats.

info@cupartners.se

070 - 38 38 160