Segla med mig i bloggen på Piratjakt i Indiska Oceanen - på riktigt!

Nu blir det krishantering på riktigt i några bloggar med fokus på sjömän till havs med hemlängtan och livsproblematik som kommer smygande desto längre vi ligger ute på havet. Arenan är Indiska Oceanen och jakten på pirater!

Under 2010 hade jag förmånen att tjänstgöra som Fartygspastor i Marinen ombord på HMS Carlskrona under operation EU Naval Force ( EU NAVFOR ), Operation Atalanta. Sveriges längsta sjömission intill dags dato, sju månader effektivt till sjöss. Innan vi avseglar ifrån Karlskrona örlogshamn vill jag ge er förutsättningarna och vad missionen handlade om, egentligen.

 • Skyddandet av World Food Programs (WFP) mattransporter till den utsatta befolkningen i Somalia.
 • Skyddandet av känslig sjöfart som passerar Adenviken och förbi Somalias kust.
 • Vidta nödvändiga åtgärder, vid behov även våldsanvändning för att avskräcka, förhindra och avbryta sjöröveri och rån till havs.

Från april 2010 till augusti 2010 leddes EU styrkan på plats från HMS Carlskrona. Flottiljadmiral Jan Thörnqvist var styrkechef och hade till sin hjälp ett multinationellt styrkehögkvarter ombord på HMS Carlskrona. Sedan augusti deltog Carlskrona som ett patrullfartyg och styrkan leddes ifrån ett franskt fartyg.

 • Fakta om CKR
 • 11 fartyg eskorterade ( 6 AMISOM och 5 WFP ).
 • 17859 ton förnödenheter levererade.
 • Vi seglade lika långt som två varv runt ekvatorn! ( nästan 50.000 NM ).
 • Vi motverkade på ett förebyggande sätt piratangrepp i vårt område.
 • Vi skyddade civila fartyg i Adenviken och i vår ständiga närhet.
 • Fakta om EU NAVFOR
 • Förnödenheter eskorterade av EU NAVFOR nådde 1.350.000 människor.
 • 117 pirater blev gripna av EU NAVFOR och är eller väntar på att bli dömda.
 • Under 2010 blev 30 fartyg kapade.
 • 11 fartyg ingick i styrkan när vi lämnade ( Sverige, Spanien, Tyskland, Holland, Frankrike, Italien, Belgien och Grekland ).
 • Totalt avbröts 115 piratattacker under 2010.

Gå ombord på HMS Carlskrona med mig i nästa blogg - då lämnar vi örlogshamnen i Karlskrona med destination Djibouti Östafrika. 

(Bilden visar när vår helikopter "Dusty" lämnar HMS Carlskrona).