Självmord belyses igen i media, och det är bra!

Det vi behöver i vårt moderna samhälle är ett nygammalt ämne både på schemat i skolan samt i samtal med varandra. Livskunskap/psykisk hälsa heter ämnet och det blir aldrig inaktuellt. Vår verklighet består av vårt inre liv men vi visar bara vårt yttre liv för varandra. Att prata om hur vi mår och känner är förebyggande mot psykisk ohälsa och suicid. Vi behöver förbereda barnen och varandra på att vi kommer få svåra tankar och känslor under livet. Vi har alla en psykisk hälsa. Vi pendlar alla fram och tillbaka på skalan som går från att må riktigt dåligt till att känna oss glada och fulla av energi. Vi behöver normalisera alla känslor. Vi behöver prata om psykisk ohälsa och om att vi behöver söka hjälp när det blir för svårt.

C&U Partners har ett självhjälpsprogram för detta. Kontakta oss så får du en samtalstid inom 24 timmar.

070 - 3838160 eller info@cupartners.se