Blir både upprörd och ledsen när jag tar del av skandalerna kring den nya upphandlingen av sjukvårdsmateriel till region Uppsala. Landsting och sjukhus lever i en annan naiv värld där våra skattepengar förvandlas till monopolspel och samtidigt äventyras mångas liv som en allvarlig konsekvens av denna brist på kompetens.

Risk- och konsekvensanalyser lyser med sin frånvaro och jag törs inte tänka på hur resten av upphandlingen gått till. Läkare och sjuksköterskor i all ära men nu handlar det om annan kompetens och erfarenhet.

Ni är välkomna att kontakta oss för hjälp i dessa frågor.