Svenska Akademin har svikit hela svenska folket och dragit vårt Nobelpris ner i smutsen. Efterdyningarna och effekterna av detta hybris och total avsaknad av värdegrund är oöverskådliga.

Att konstant arbeta med etik och moral och de värderingar som ligger till grund för vårt moderna Sverige är en grundsten i all verksamhet och här bidrager vi, C & U Partners, med ett proaktivt ledarskap med fokus just på det som nu brister i samhället runt omkring oss.

Ett ytterligare exempel är Försäkringskassan som genom sitt horribla bonussystem för sina chefer tappat all sans och vett.

För Sverige i tiden med C & U Partners AB

www.cupartners.se

0703838160