Ungas Psykiska (o)hälsa

Debatten går het i media kring ungas psykiska (o)hälsa. Ideella organisationer, skolan samt psykiatrin och politiker tycker väldigt mycket i frågan och polariseringen är stark.

Detta är en mångfacetterad fråga och måste angripas i samverkan mellan samhällets alla olika aktörer. Viktigast nu är att agera omedelbart och här kan alla parter ta in den expert hjälp som ändå finnes inom detta område. Undervisning, samtal, ren terapi samt realpolitiska åtgärder. Det är nu vi formar framtiden för våra ungdomar.

Vill du veta mer? <0703838160> Välkommen!