Vi är ett företag med bred kompetens inom såväl samtalsterapi, handledning och coachning.

Ulf Franzén har en bred och gedigen bakgrund ifrån ett flertal verksamhetsområden. Präst i Svenska kyrkan och ett flertal chefsbefattningar inom näringslivet. Med en teologie magisterexamen som grund med vidareutbildningar inom bland annat psykoterapi, ledarskap, emotionell kris & katastrofhantering. Genom internationella FN utbildningar inom akut insatsarbete vid oroshärdar förekommande över hela världen har en stabil plattform av kompetens lagts för samtalsterapi, handledning och coachning.

Ingått i MSB´s internationella stödstyrka och deltagit i bl.a. Tsunamiinsatsen. Deltagit i Försvarsmaktens marina insats i Adenviken under Operation Atalanta. Arbetat femton år med psykosociala insatser inom kriminalvården samt enskilda samtal.

Som person är Ulf lyssnande och tydlig. Ödmjuk, intellektuellt nyfiken och optimistisk. Personlig integritet med empati under svåra och pressade situationer. Uppföljning, ordning och reda, resultat och inte minst att ha roligt på jobbet är viktiga ledord för oss på C&U Partners.

Vill du veta mer om C&U Partners eller kanske boka en tid redan nu, kontakta oss.