Har du koll på de nya kraven om social och organisatorisk arbetsmiljö?

Ditt nya arbetsmiljöansvar som chef - tar du det?
Du som chef och ledare har som ansvar att stoppa ökningen av stressrelaterade sjukdomar.
Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter förordrar att alla chefer på alla nivåer, både ska ha kännedom om de nya föreskrifterna samt kunna praktisera dem på sin arbetsplats.
Har du inte redan tillägnat dig kunskapen? Välkommen till fortbildning som ger dig insikt i hur du integrerar de nya kraven och således skapar en bättre och sundare arbetsmiljö.

 

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter – detta måste du kunna:

  • Detta innebär föreskrifterna för dig som ledare
  • Så skapar du ett gott arbetsklimat på arbetsplatsen
  • Varför ökar problem på arbetsplatsen och vad är orsaken?
  • Förebygg och hantera ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling