Samtalsterapi 

Kris, trauma;  När du har råkat ut för en svår upplevelse, involverad direkt eller indirekt i en terrorhandling, sorg eller trauma, t ex en anhörigs död, sjukdom, överfall eller skilsmässa.

Stödsamtal; När du känner dig osäker, har oro eller behöver stöd under en period för att kunna gå vidare. Om du har ett specifikt problem som kan bearbetas under en begränsad samtalsserie.

Stresshantering; Känner du ibland att du har svårt att hitta jämvikten mellan arbete, fritid och vila? Lär dig identifiera och dämpa dina stressfaktorer. Vi erbjuder stresshantering så att du kan påbörja dina beteendeförändringar omgående. Innehållet bygger på aktuell forskning och framförs genom föreläsning blandat med praktiska övningar.

Individuell terapi; När du vill fördjupa förståelsen för dig själv och dina relationer. När du vill komma vidare i livet och bryta invanda mönster.

Parterapi; När relationen hamnat i gungning eller när exempelvis ordet skilsmässa nämnts, vid otrohet eller när dialogen stagnerat.

Coaching; Professional coaching är ett sätt att vässa ditt personliga ledarskap. Vi arbetar tillsammans för att hitta lösningar på problem och göra det som är bra ännu bättre.

Handledning; I handledning ges tillfälle att reflektera och uttrycka samt bearbeta det som kanske inte får så mycket tid och utrymme i det löpande arbetet på arbetsplatsen.

Vill du veta mer om våra tjänster eller kanske boka en tid redan nu, kontakta oss.