Allas lika värde

C & U Partners AB är ett företag vars verksamhet bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat sådana de kommit till uttryck i svensk grundlag, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Detta innebär att det inte är förenligt att vara medlem i eller verka för organisation som är antidemokratisk, rasistisk eller våldsbenägen.

C & U Partners arbetar aktivt för att eliminera de normer som begränsar och förtrycker människor. Vi accepterar inte diskriminering, osynliggörande och dåligt bemötande av HBTQ-personer, människor med olika kulturella och religiösa bakgrunder, hudfärg, kön eller ålder. Vi vill vara en ansvarstagande del i ett samhälle där alla har rätt att vara sig själva och respekteras för det.


Vår värdegrund

Orden kompetens, omsorg samt mod är våra kärnvärden.

Kompetens genomsyrar allt det vi gör. Vetenskapliga metoder och beprövad mänsklig erfarenhet är en garanti för dig som kund hos oss.

Omsorg om er som kund och människor som innebär ett empatiskt förhållningssätt där vi möter dig med din bild av verkligheten och bemöter dig med respekt.

Mod att genomföra och driva samt stå upp för våra värderingar i ett ständigt förändrat samhälle samt bibehålla integriteten och empatin.

 

Vill du veta mer om våra värderingar eller kanske boka en tid redan nu, kontakta oss.