Metoderna vi använder är grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet och har utvecklats genom forskning, och anpassas till de behov du har. Genom att bli medveten och reflektera kring sig själv i en förtroendefull samarbetsrelation blir det möjligt att förstå och känns igen sig  och förändra tankar, beteenden och känslor till mer ändamålsenliga livsmönster.

Ibland kan det räcka med några enstaka samtal för att känna att ens liv är hanterbart igen, i andra situationer kan en längre kontakt vara nödvändig. I inledande samtal formulerar och bedömer vi tillsammans vilka dina behov är.

Det finns även möjlighet till akuttider, kvälls- och helgtider.

 

Vill du veta mer om vårt synsätt eller kanske boka en tid redan nu, kontakta oss.